The View

Image

The View

To focus on the little things, to see them. You get a better picture then 😉

Tähele panna neid väikseid asju, neid märgata. Siis saad parema ülevaate kogu pildist 😉

THE City View

Image

THE City View

Mõned kohad, mõned õhtud.. Tahad et jääks meelde igavesti. See olustik. See tunne mis sees. Väikene muie, naeratus suul.. Ning vaade, lootes, et see igavesti su silma põhja põleks.

Some places, some evenings. You wish to remember them forever. The setting. The feeling inside. The small smile on the lips.. And the view, wishing it to burn the image to the back of your eyes forever.

Old Town Winter Magic

Image

Old Town Winter Magic

Lähme! Peidame ennast ära. Sinna kuhugi teise aega.. Ajastule kui kõik tundus olema ilus. Ja hea. Ajatule ajastule annaks loa meid vastu võtta. Unustame, kõige muu. Oleme. Lihtsalt kahekesi.

Let’s go! Let’s hide ourselves. To that another time. To an era where everything seemed to be beautiful. And good. Timeless era would get permission to host us. Let’s forget, everything else.. Let us be. Just you and me.